Polski (Polska)
Zestaw nr 1

Amulety, talizmany.

1.
Magiczna tarcza "odbijaj?ca" z?e ?yczenia, uroki, czary i zabobony ku ich nadawcom.
2.
Moneta szcz??cia - dla sukcesw, powodzenia w ?yciu, przyja?ni, mi?o?ci.
3.
Krzy? ?ycia, daj?cy moc uzdrawiaj?c? i nie?miertelno??.
4.
Dla powodzenia w interesach, sta?ych zyskw i pomna?ania maj?tku.
5.
Dla ciekawych podr?y, okazji, znajomo?ci, cennych odkry? i znalezisk.
6.
Symbol ?ycia, przywracaj?cy rwnowag? energetyczn?.
7.
Znak pot?guj?cy zdolno?ci intelektualne, talenty, inteligencj?.
8.
Moneta szcz??liwego losu i dostatniego zycia.
9.
Do odnalezienia mi?o?ci - przemiany wrogw w przyjaci?.
10.
Symbol dla zachowania wiecznej sprawno?ci cia?a i umys?u.
11.
Magiczna formu?a do pozbycia si? z?ych energii i chorb.
12.
Kalendarz wieczno?ci dla pozyskania i przychylno?ci czasu.
13.
Tarcza ochronna dla maj?cych kontakty z za?wiatami, energiami, magi?.
14.
Krzy? celtycki - kultowy znak ochronny.
15.
Klucz do przewidywania przysz?o?ci i odgadywania intencji innych.
16.
Talizman przekazuj?cy kosmiczn? energi? uzdrawiaj?c?.
17.
Zapewniaj?cy bezpiecze?stwo - ochrona po??cze? mechanicznych w podr?y i pracy.
18.
Znak Atlantw - energetyczna zapora przed wszelkimi nieszcz??ciami.
19.
Symbol boskiej opieki - Wiara, Nadzieja, Mi?o??.
20.
Dla ?atwego przyswajania wiedzy i post?pw w nauce.
21.
Znak - mantra dla uwolnienia ducha i umys?u od spraw przyziemnych.
22.
Znak Qi - rozbudzaj?cy wewn?trzn? energi? do dzia?ania.
23.
Symbol pi?ciu b?ogos?awie?stw i zycze?: szcz??cie, zdrowie, dobro?, pokj, d?ugie ?ycie.
24.
?w. Krzysztof - patron kierowcw, marynarzy, podr?nych, przewodnikw.
25.
Znak fortuny, daj?cy wygrane w grach losowych, hazardzie.
26.
Ko?o zakl?? magicznych do spe?niania ?ycze? i marze?.
27.
Symbol wiedzy i nieomylno?ci, daj?cy zwyci?stwo w rywalizacji.
28.
Dla odnalezienia narzeczonej (-go) i wywo?ania w drugim sercu uczu? mi?osnych.
29.
Dla zgodno?ci pary - mi?o?ci i wygaszania partnerskich konfliktw.
30.
Dla szcz??liwego rozpocz?cia nowych spraw i przedsi?wzi??.
31.
Zwiastun dobrych wiadomo?ci, mityczny pomocnik wskazuj?cy drog? do szcz??cia.
32.
Magiczny znak daj?cy si??, moc i zdecydowanie w przezwyci??aniu trudno?ci.
33.
Serafin - dusza i wsparcie osoby bliskiej - pos?aniec boski ratuj?cy z ka?dej opresji.
34.
Przeciw wszelkim strachom, l?kom i zaskoczeniom. Dla dobrego nastroju i pokoju ducha.
35.
Dla ?yczliwego spojrzenia osb obcych, wa?nych prze?o?onych i dla w?a?ciwej oceny.
36.
Symbol szcz??cia - znak dobrych ?ycze?, utrwalaj?cy przyja??, sympati?.
37.
Szcz??liwa d?o? przeznaczenia - dla "wyci?gania" dobrych kart losu, wygranych.
38.
Yantra Shambala - centrum energii ?wiata i klucz do ?wiatw rwnoleg?ych.
39.
Talizman dla udanych kontaktw intymnych - znak po??dania.
40.
Znak niszcz?cy wszelkie z?e zamiary wrogw, pu?apki, trudno?ci i przeszkody.
41.
Na mi?o?? i dla zatrzymania przy sobie kochanka, zar?czyn i ?lubw - trwa?o?? uczu?.
42.
Znak chroni?cy przed z?amaniem zasad, danego s?owa i zej?ciem na z?? drog?.
43.
Rwnowaga ?ywio?w - znak uspokajaj?cy wszelkie burze, k?tnie, kataklizmy.
44.
Zwiastun i opiekun nowego ?ycia, dawca nowych idei, pomys?w i natchnienia.
45.
Magiczna piecz?? dla szybkiego zapomnienia i zatarcia z?ych wspomnie?.
46.
Duch Boga S?o?ca, dawca energii, nadziei, poprawy nastroju, optymizmu.
47.
Do rozwi?zania i zako?czenia spraw zawi?ych, ci?gn?cych si? i beznadziejnych.
48.
Przeciw z?odziejom - dla ochrony dobytku i odzyskania rzeczy utraconych.
49.
Symbol dostatku, dobrobytu, bogactwa, poprawy losu i zmian na lepsze.
50.
Symbol szcz??cia podwjnego - daj?cy spe?nienie marze? i mi?e niespodzianki.
51.
Dla zachowania wiecznej m?odo?ci, urody i zdrowia, daj?cy dobre samopoczucie.
52.
Znak "?api?cy" szcz??cie, dobre okazje, korzystne propozycje i zbiegi okoliczno?ci.
53.
Miecz Temidy - dla sprawiedliwych wyrokw i przeciw pos?dzeniom. Niszcz?cy z?o.
54.
Dla zdobycia celu, st?ego zaj?cia, miejsca w ?yciu, ustatkowania si? i przeciw b??dzeniu.
55.
Symbol uzdrawiaj?cy, wyzwalaj?cy cia?o i dusz? z chorb i na?ogw.
56.
Symbol chroni?cy w czasie wypraw - w nieznanych i nowych miejscach, nowych kontaktach.
57.
Totem - ochrona spraw i rzeczy pozostawionych bez opieki - dla "spokojnej g?owy".
58.
Runiczny kr?g wr?ebny - do podejmowania strategicznych decyzji i dzia?a?.
59.
Oko m?dro?ci proroka, chroni?ce przed ludzkimi b??dami i s?abo?ciami.
60.
Przewodnik duszy - chroni?cy przed rozterkami i niezdecydowaniem - daj?cy nadziej?.
 
 

Twój adres IP

3.235.137.159

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości