Polski (Polska)
O nas

Ju? ponad 15 lat zajmujemy si? t? dziedzin?.

Prowadzimy najwi?ksz? sie sprzeda?y tego typu wyrobww Europie z coraz liczniejszymi oddzia?ami w odleg?ych zak?tkach ?wiata.

Gdy kolejne konkurencje kopiuj? nasze wyroby - my wprowadzamy na rynek nowe, ciekawsze kolekcje i ekspozycje.

Jako nieliczni stale obni?amy ceny, albo - wbrew regu?om - wcale ich nie podnosimy.

Wymiana informacji z naszymi odbiorcami - zbieranie, analizowanie i porwnywanie materia?w zwi?zanych z symbolik? - pozwala nam prezentowa wyrobyw sposb profesjonalny.

Na bazie naszych opracowa? tworzone s? publikacje, a wyroby s?u?? jako pierwowzory osobom tworz?cym bi?uteri? orientaln?.

Obecnie w Polsce wyroby nasze sprzedawane s? w ponad 1300 punktach sprzeda?y sta?ej i ok. 200 sezonowych. Zmienne oferty, a co pewien czas nowe kolekcje sprawiaj? sta?e zainteresowanie klientw.

 

Twój adres IP

3.236.207.90

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość